ŁĄCZNIKI TULEJOWE DWUROZPOROWE

[Skontaktuj się z nami w sprawie ceny] tel. (17) 853 70 80 e-mail: srubres@srubres.pl

Do mocowania profili i konstrukcji metalowych, krat, poręczy, maszyn i innych elementów konstrukcji oraz wyposażenia obiektu, do podłoży budowlanych wykonanych z betonu niezarysowanego min. B20, kamienia naturalnego o zbitej strukturze lub cegły pełnej.

gwint
długość
M 6M 8M 10M 12M 16M 20
100

120140
150


160
170
180200


210

250
300